خط سیاسی

هدف از شکل گیری این وبلاگ صرفاً انعکاس اخبار سیاسی ایران و جهان می باشد و در راستای روشنگری هر چه بیشتر اذهان عمومی گام بر می دارد.

خط سیاسی

هدف از شکل گیری این وبلاگ صرفاً انعکاس اخبار سیاسی ایران و جهان می باشد و در راستای روشنگری هر چه بیشتر اذهان عمومی گام بر می دارد.

قدرت سیاسی در سالهای اخیر قرن بیستم در قالب هایی چون قدرت نرم و قدرت هوشمند مطرح شده است که با اشکال نظامی و اقتصادی آن که به طور سنتی مورد توجه دانشوران و سیاستمداران بوده است،  تفاوت عمده دارد. این قالبها به خصوص در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری آمریکا مورد توجه قرارگرفته اند.  دنیای امروز شاهد هجوم گسترده رسانه های استکباری بر افکار عمومی ملّت هاست که تبعاتی نظیر حمله را در پی داشته است. رهبر انقلاب اسلامی نیز جنگ نرم را به معنای ایجاد دودلی در دل و ذهن مردم می داند. جنگ نرم در مقابل تعبیر گذشته جنگهای کلاسیک یعنی جنگ سخت به کار رفته است؛ اما این مفهوم دارای تعریف واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و دامنه ای از تلقی ها و برداشت های افراد، تعابیر جریان ها و دولت های گوناگون را به همراه داشته است. در کل جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وامی دارد، تعریف نمود. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و... از اشکال جنگ نرم می باشند .مفهوم جنگ نرم از جمله مفاهیم توسعه نیافته در روابط بین الملل و مطالعات امنیتی است. لذا بر خود واجب می دانم در راستای حرکت در مسیر ولایت فقیه از هیچ اقدامی دست بر نداشته و برای روشنگری هر چه بیشتر مسائل سیاسی تمام تلاش خود را به کار گیرم.